Wet Doorstroming Huurmarkt aangenomen

Wet-Doorstroom-Huurmarkt-Interveste
Wet Doorstroom Huurmarkt aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Het voorstel om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen heet vanaf nu dan ook Wet Doorstroming Huurmarkt.

In februari stemde een meerderheid van de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. In dit wetsvoorstel stonden verschillende aspecten die zoals het voorstel al zegt, de doorstroming op de huurmarkt moet gaan bevorderen zoals een ‘Huursombenadering’ en ‘uitbreiding van tijdelijke huurcontracten’.

Huursombenadering

De huursombenadering stelt een bovengrens in voor woningcorporaties bij het verhogen van de huren. Dat betekent dat er minder extreme verschillen zullen zijn bij huurverhogingen. Dat is gunstig voor de huurders.

De berekening van deze huursombenadering dienen woningcorporaties als volgt te berekenen:
‘Alle huurstijgingen bij elkaar opgeteld, inclusief die bij vrijgekomen woningen verrekent met de inflatie plus 1 procent’. Er wordt vanaf nu dus beter gekeken naar alle gezamenlijke verhogingen en die mogen tezamen niet boven deze berekening uitkomen.

Uitbreiding van mogelijkheden tijdelijke huurcontracten

Door meer verschillende vormen van tijdelijke huurcontracten aan te bieden kunnen panden gemakkelijk tijdelijk een andere bestemming krijgen. Een deel van de woningvoorraad kan zo makkelijker worden aangewend voor speciale doelgroepen die moeilijk aan een passende woning kunnen komen.

Er komt een huurcontract voor maximaal 2 jaar bij. Deze contracten vervallen direct na die termijn. Wel dient de verhuurder vooraf de huurder extra schriftelijk te informeren dat het contract gaat aflopen. De minister benadrukt dat contracten voor onbepaalde tijd wel het startpunt dienen te blijven.

Uiteraard zal ook Interveste deze contracten gaan aanbieden waar nodig of gevraagd.

Facebook antwoorden