De sloop van Lindenlust Boxtel

Als je Boxtel vanuit de noordzijde binnenrijdt kom je al snel langs een groot bouwterrein. Zowel aan de linkerkant als de rechterkant staan bouwhekken. Links wordt al gebouwd, rechts wordt nu eerst gesloopt. En wat ze slopen is voor Interveste en de Boxtelaren niet zomaar een pand. Het pand op het terrein staat bekend als Lindenlust en dat kent een lange geschiedenis.

Eigenlijk is dit niet helemaal correct. Lindenlust is tegenwoordig niet een pand. Er stonden namelijk tot voor kort meerdere panden op het terrein. Voor het hoofdgebouw staan sowieso twee karakteristieke poortwoningen. En naast het hoofdgebouw stonden meerdere gebouwen, die later werden toegevoegd. De twee poortwoningen met de zadeldaken, zullen gespaard blijven, net zoals de voorkant van het hoofdgebouw zelf. Al deze huizen en gebouwen werden jarenlang en tot februari van dit jaar door Interveste beheerd.

Lindenlust in Boxtel wordt gesloopt
Lindenlust in Boxtel wordt gesloopt

Duizenden bewoners

In 2012 werden de contracten met Zorggroep Elde, zoals het toen heette, getekend door Interveste. De huizen zouden weer bewoond gaan worden en het verzamelpand zou vele tientallen tijdelijke bewoners rijker worden. Door de jaren heen hebben er duizenden mensen gewoond in het pand. Een klein stukje geschiedenis is wel op zijn plaats. Dit pand verdient dat!

‘Zwakkelingetjes uit de duffe Hollandse grote steden’

n 1870 liet de heer J.H. Langen, een villa bouwen langs de Bosscheweg in Boxtel, die de naam “Huize Lindenlust” kreeg. De villa en de grond werden in 1925 gekocht door de afdeling Amsterdam van de Bond van Grote Gezinnen met medewerking ‘der Nederlandse Spaarverzekering voor Katholieken’. Dat is een hele mond vol. Het jaar erna werd het huis gebruikt als Het Boschhuis. Dit zou een rusthuis en vakantieoord worden voor ‘zwakkelingetjes uit de duffe Hollandse grote steden’, zoals ze het destijds noemden. Een omschrijving als deze zou vandaag de dag toch behoorlijk wat onrust in de samenleving veroorzaken.

Koloniehuis ‘Vacantie- en Rustoord Sint Antonius’ omstreeks 1929 in Boxtel

Kinderrusthuis St. Antonius

Op 5 mei 1934 werd een nieuw koloniehuis geopend en werd het kinderrusthuis St. Antonius genoemd. In de oorlog werd het pand door de bezetters en daarna door Engelse troepen gebruikt en werden er kinderen van gevangen genomen n.s.b.-ers geplaatst. Maar in 1946 kwam het beheer weer terug bij de Katholieke Kinderuitzending en tot 1966 kwamen de stadskinderen uit de randstad in Boxtel voor frisse lucht. Ook de bekende televisiemaker en schrijver Boudewijn Büch heeft hier tijd doorgebracht. Volgens Büch was hij in zijn jeugd een jaar lang gedwongen opgenomen geweest in een jeugdpsychiatrische inrichting, te midden van ‘echte debielen’. Dit bleek dus Lindenlust te zijn.
 
Kinderrusthuis St. Antonius Boxtel - Lindenlust
Ansichtkaart van kinderrustoord St. Antonius

1967: Lindenlust keert terug

Een jaar later, in 1967, werd het pand verkocht aan Stichting samenwerkende instellingen voor zorgverlening’ (Samivoz) en na een verbouwing heropend als verpleeghuis voor chronisch zieken. . Door fusies en overnames werd Elde-Zorggroep de nieuwe eigenaar van Lindenlust. De naam Lindenlust kwam weer terug en bleef tot 2021 de belangrijkste naam voor de panden.

Şefkat

Zorggroep Elde opende in 2011 de speciale afdeling voor Marokkaanse en Turkse komaf, genaamd Şefkat. De openingshandeling van Şefkat werd verricht door consul-generaal Togan Oral van Turkije, burgemeester Frank van Beers van Boxtel, Saskia van Eenbergen van de provincie en Mohamed Rahmoune van de Marrokaanse gemeeenschap in Boxtel. In het huis zaten vooral mensen met een milde of ernstige vorm van Alzheimer. De Elde-Zorggroep wilde deze senioren een veilige en vertrouwde omgeving bieden, waarin ze worden verzorgd op een manier die past bij hun culturele en religieuze achtergrond. Het hele aanbod wordt daarop afgestemd.
Boxtel-goedkoop-wonen-Lindenlust
Sefkat Boxtel in 2017

Tijdelijk verhuur van ruimtes Lindenlust

In 2012 gaat Interveste het beheer van Lindenlust tijdelijk op zich nemen. Het pand bleek niet langer te voldoen aan de eisen die noodzakelijk zijn om aan volwaardige zorg en verpleging mogelijk te maken. Vanaf dat moment konden honderden Interveste bewoners genieten van de soms zeer grote kamers. Het pand werd omringd door natuur, dus je kon er ook heerlijk rustig zitten. 
Overigens zorgde de bewoning ook tot samenwerkingen met de buurt. Naast Lindenlust werd een heuse buurtmoestuin aangelegd die werd bijgehouden door wijkbewoners en bewoners van Lindenlust.
In Boxtel ligt naast Lindenlust een buurtmoestuin die de leefbaarheid in de gehele buurt verbetert.
De buurtmoestuin bij Lindenlust in Boxtel

De laatste bewoners verhuizen

In 2017 verhuisden ook de bewoners van Şefkat tijdelijk naar Nieuw Beekvliet in Sint-Michielsgestel om daarna naar het nieuwe Wereldhuis te verhuizen. Vanaf dat moment kwam ook Sefkat in beheer bij Interveste en konden nog meer mensen tijdelijk zeer goedkoop wonen in het oude pand.

Start Langen-Linden

In 2018 verkocht Zorggroep Elde alle panden aan Dura Vermeer. Deze projectontwikkelaar maakte plannen voor een prachtige nieuwe wijk met ruim 50 koophuizen tussen 280- en 500 duizend euro. De naam van de nieuwe wijk: Langen-linden.
In februari 2021 werd het contract met Interveste opgezegd. Het was voor Interveste het eind van een mooi hoofdstuk en het pand zou worden opgeleverd. Alle Interveste bewoners verhuisden naar andere locaties. Sommigen bleven voor Interveste wonen en werden als doorplaatser naar Den Bosch, Tilburg en andere Brabantse locaties verhuisd.

Toekomst

En nu is de ontwikkelaar dus gestart met het nieuwe begin van het oude Lindenlust. Het blijft altijd merkwaardig om te zien dat een pand gesloopt wordt, waar zo veel mensen geleefd hebben. Maar het voordeel is dat straks 50 gezinnen weer in een mooie nieuwe wijk wonen. De naam Lindenlust zullen wij in elk geval niet meer vergeten. En we zijn dankbaar dat we hebben kunnen bijdragen aan de geschiedenis van Boxtel en de panden van Lindenlust.
De Langen-Linden Boxtel impressie

De sloop van Lindenlust in beeld

Facebook antwoorden