Huurbetaling opgeschort? Einde overeenkomst!

Huurster heeft nogal wat klachten over de woning en besluit daarom geen huur meer te betalen. Die beslissing blijft niet zonder gevolgen. Onterecht huurbetaling opgeschort? Einde overeenkomst! De rechter acht de klachten namelijk helemaal niet bewezen en ontbindt de huurovereenkomst.

Help, een viswinkel in het gebouw!

Naast geluidshinder zorgt geur- of stankhinder voor de meeste milieuklachten. De huurder in deze zaak ondervindt stankoverlast van een viswinkel in het complex - overlast die verhuurster volgens hem zou moeten verhelpen, ook al is de winkel niet haar eigendom. Niet elk…

Auto’s produceren nu eenmaal geluid …

Levert de situering van bij het appartementencomplex behorende parkeerhavens en de daaruit voortvloeiende geluidoverlast een gebrek op? Is van belang dat huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst wist dat er parkeerhavens dichtbij zijn woning lagen?

Zoek het maar uit en vertel het de rechter maar!

Huurster weigert pertinent het installatiebedrijf toegang tot haar woning te verlenen, zodat de lekkage bij de onderbuurman niet kan worden verholpen. Verhuurder ziet zich vanwege die weigerachtige houding genoodzaakt een kort geding te voeren om toegang tot de woning te krijgen, en…

Opzegging wegens overlast bij tijdelijke verhuur

Huurster draait harde muziek, laat kat en hond over de kale, onbeklede vloer rondrennen, blokkeert algemene ruimten met haar spullen, vervuilt de gezamenlijke keuken en laat deuren open terwijl in de straat regelmatig inbraken plaatsvinden. De structurele overlast is voor verhuurder reden…

Schimmels en vocht, grond voor vergoeding?

Wanneer huurster door de vloer op de begane grond van de huurwoning zakt, stelt zij verhuurster aansprakelijk voor de schade die zij door dat voorval zal lijden. Verhuurster laat onderzoek doen naar de oorzaak: er blijkt sprake te zijn van vochtproblemen, houtaantasting…
Wat wij doen

Interveste leegstandbeheer en antikraak is uw dienstverlener voor antikraak wonen, tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed en tijdelijke verhuur. Interveste levert maatwerk en innovatieve oplossingen bij herbestemming, herontwikkeling en herstructurering in Nederland. Het vastgoed beheer is bij Interveste in vertrouwde handen. Vele organisaties gingen u al voor. Interveste is in staat om uw leegstand een tijdelijke, nieuwe invulling te geven om zo waardevermindering en een verminderde kans op verhuur of verkoop tegen te gaan.

Woningzoekenden kunnen bij Interveste een antikraak kamer of een antikraak woning huren (bruikleen), maar ook het tijdelijk huren van een woning behoort tot de mogelijkheden. Dit is op basis van de Leegstandwet. Interveste heeft een breed "te huur" aanbod van kamers en huurwoningen, antikraak of tijdelijk.

Startende ondernemers en andere organisaties kunnen bij Interveste terecht voor de huur van tijdelijke werkruimte. Tijdelijke werkruimte biedt ondernemers de mogelijkheid om goedkope bedrijfsruimte te huren op soms unieke locaties.

Bent u in het bezit van leegstaand vastgoed of wilt u meer informatie over de diensten van Interveste, maak dan gebruik van de Interveste Leegstandcoach. Wanneer u direct naar een oplossing zoekt, kunt u gebruik maken van Interveste Direct.