Kraakwachten voor leegstaande panden

> Ga naar aanbod woningen voor kraakwachten


Interveste - De antikraak specialist van Nederland


Wat zijn kraakwachten?

Kraken is een leegstaand pand betrekken zonder toestemming van de eigenaar. Als reactie op het kraken van panden zijn de zogeheten kraakwachten ontstaan. Van Dale definieert een 'kraakwacht' als 'iemand die een huis bewoont om te voorkomen dat het ten gevolge van leegstand wordt gekraakt.' Kraakwachten heten bij Interveste huiswachten of bruikleners en zij bewonen of gebruiken (voor hun werk) inderdaad tijdelijk een object om te voorkomen dat het wordt gekraakt, maar ook om onder andere vernieling en brandstichting te voorkomen.


Kraakwachten als fenomeen

Anti-kraak wachten zijn inmiddels tot vertrouwd fenomeen geworden. In Nederland is nog steeds een groot tekort aan woonruimte en Interveste brengt het aanbod van leegstaande panden en de vraag naar betaalbare woonruimte bij elkaar via antikraak bewoning door antikraak wachten, maar ook door tijdelijke verhuur van woningen bestemd voor sloop of renovatie. Antikraak bewoning biedt woningzoekende jongeren (of oudere jongeren) de mogelijkheid om goedkoop en snel woonruimte te vinden. Kraakwachten betalen geen huur, maar een vergoeding voor de onkosten. Van kraakwachten wordt wel verwacht dat ze een pand netjes en representatief houden.


> Ga naar inschrijven voor kraakwachten

Contact met Interveste

Facebook Messenger